News

ብምልካዊ ስርዓት ኢሳይያስ ኣብ ኡጋንዳን ጁባን ዝተሰነዐ ክስታት ዝተመስረተሉ ኤርትራዊ ብዓል ጸጋ ኣቶ ምሕረተኣብ ስዩም ተመልሶ ብኣኽባሪ ሕጊ፡ ፖሊስን ብቤትፍርድን ምሉእ ብምሉእ ነጻ ተባሂሉ።

ብ ቆንስል ምልካዊ ስርዓት ኢሳይያስ ኣብ ኡጋንዳን ጁባን ዝተሰነዐ ክስታት ዝተመስረተሉ ኤርትራዊ ብዓል ጸጋ ኣቶ ምሕረተኣብ ስዩም ተመልሶ ብኣኽባሪ ሕጊ፡...

Read more

ኬንያዊ ነጋዳይ ብብልሽውና ኣብ ዝምርመረሉ ዘሎ ጉዳይ ኣ/ር ሃይለ መንቆርዮስ ከሳሲ`ምበር ከምቲ ብማሕበራዊ ሚድያ ዝውረ ዘሎ ተኸሳሲ ከምዘይኮነ ተፈሊጡ

ሓደ ኬንያዊ ነጋዳይ-ፖለቲከኛ ብብልሽውና ተጠርጢሩ ኣብ ዝምርመረሉ ዘሎ ጉዳይ፡ ኣምባሳደር ሃይለ መንቆርዮስ እቲ ጉዳይ ክምርመር ካብ ዝሓተቱ ከሰስቲ ደኣምበር፡ ከምቲ...

Read more
Page 2 of 7 1 2 3 7
  • Trending
  • Comments
  • Latest

GoFundMe AsenaTv Campaign

Support ATV – PayPal