Tigrinya

ብናይ “መደመር” ስነሓሳብ ዝረዓመ ስርዓት ዝተኣወጀ ናይ ክተት ጻውዒት! – ዶር ተስፋሚካኤ ገብረሕይወት፡ ካልጋሪ፡ ካናዳ።

ብናይ “መደመር” ስነሓሳብ ዝረዓመ ስርዓት ዝተኣወጀ ናይ ክተት ጻውዒት! ኣብዚ ዝሓለፈ ሰለስተ ዓመታት “መደመር” “እንደመራለን” “ተደምረናል” ዝብሉ መባእታዊ ናይ ቊጽሪ...

Read more
Page 1 of 7 1 2 7
  • Trending
  • Comments
  • Latest

GoFundMe AsenaTv Campaign

Support ATV – PayPal