ATV: ህጹጽ መጸዋዕታ ንዝህቢ ኤርትራ! `ደቅኻ ኣብ ዘይመሬቶም ከም ቆጽሊ ይረግፉ ኣለዉ` – ምስናይ ምስክርነት ኣብቲ መጋርያ ሓዊ ዝወዓሉ ውጻእ መዓት
ATV: ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ 4 ክፍላተ ወራሪ ሰራዊት ኢሳይያስ ካብ መጋብ ክሳብ ኣብርሃ ወ ኣጽብሃ ኣብ ዝርከብ ከባቢ ከምእተደምሰሰ ተሓቢሩ
ATV:ኣዘዝቲ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ትግራይ `ጉምቦ መሸላ `ኳ ኣይቀንጠብናን` ይብሉ – ጭብጢ ግን ይዛረብ Stop the war & massacre in Tigray!
ATV:ስርዓት ኢሳይያስ ምኽታት ንዝኣበዩ ኤርትራውያን ኣንስቶም ብምእሳር ኣፈራሪሑ ናብ ኲናት ይጠብሶም ምህላዉ ምንጭታት ካብ ከባቢ ዓዲ ቐይሕ ሓቢሮም
ATV: ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ መቐለ ንምሓዝ ብሰለስተ ግንባር ዝወፈረ ዕሱብ ሰራዊት ወራር ኣቢይ-ኢሳይያስ ሓምሽሾም ከምዝበታተኑዎ ተገሊጹ – Tigray
ATV: ብ’ሓንቲ ወንጭፍ ክልተ ዑፍ ከም ዝተባህለ” እዝኒ ዘለዎ ይስማዕ፡ ዂናት እንዳ ገፍሐ እንበር እንዳ ጸበበ ኣይከይድን እዩ – መልእኽቲ ሓው ደሳለ
ATV:ዝርርብ ምስ ኣምባሳደር ዓብደላ ኣደም ብዛዕባ ዓሌታዊ ውግእ ሕድሕድ ኢትዮጵያን ሳዕቤናቱ ንኤርትራን
ATV: ዓለምለኻዊ ኤሪትራዊ መኸተ ኣንጻር`ዚ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣንጸላልዩ ዘሎ ኣዕናዊ ኩናት – ብጴጥሮስ ተ/ጊዮርጊስ በዓታይ Focus

FeaturedStories

Latest News

Articles

  • Trending
  • Comments
  • Latest

GoFundMe AsenaTv Campaign

Support ATV – PayPal