News

ዋጋታት ሃለኽቲ ናብቲ ቅድሚ ምኽፋት ዶባት ዝነበረሉ ተመሊሱ ኣዝዩ ከቢሩ ምህላዉ ምንጭታት ምስናይ ዝርዝር ዋጋታቱ ሓቢሮም

ምልካዊ ስርዓት ኢሳይያስ ኢሳይያስ ኣብ ውሽጢ ሃገር ብምኽንያት ለበዳ ኮረና ቫይረስ ቀይዲ ምንቅስቓስ (ምርጋጥ) ኣጽኒዑ፡ ነቲ ኣቐዲሙ ኣጽዩዎ ዝጸንሐ ዶባት...

Read more

ንህዝቢ ብኮረና ኣመኽንዩ ረጊጡዎ ዘሎ ስርዓት ኢሳይያስ ተመሃሮ 11 ክፍሊ ዝመጽእ ረቡዕ ትምህርቲ ክጅምሩ ትእዛዝ ኣመሓላሊፉ።

እቲ ራህዋ ህዝቢ ኤርትራ ዘይደሊ፡ በንጻሩ፡ ንጥምየት ከም ጠበንጃ ተጠቒሙ ህዝቢ ብምቊጽጻር ዕድመ ምልካዊ ስልጣኑ ምንዋሕ ጥራይ ዝሕልሙ ምልካዊ ስርዓት...

Read more
Page 5 of 7 1 4 5 6 7
  • Trending
  • Comments
  • Latest

GoFundMe AsenaTv Campaign

Support ATV – PayPal